ผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้
อุปกรณ์นิรภัย ส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล
 
หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา      


CATEGORY

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียวโดยมีนโยบายดังนี้
2016-10-10

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด เป็นผู้ผลิตและนำเข้าถุงมือ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ดับเพลิง และสินค้าอุตสาหกรรมมาตรฐาน ISO ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ และการบริการ ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะบูรณการกิจกรรมโดยตระหนักถึง ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน เข้าไปในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และขจัดสภาพความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยมีนโยบายดังนี้

1.             เราจะทำให้สำนักงานของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

2.             เราจะทุ่มเทเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

3.             เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงลูกค้าที่เราให้บริการ

4.             เราจะทบทวนผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5.             เราจะส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัย

6.             บุคลากรทุกระดับต้องตระหนักถึงการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคน

 

 

(นายวิทิต    ตันอารีย์)
ประธานบริษัท 

 

บริษัท เค.เคส.โกลฟ จำกัด จะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวและดูแลสิ่งแวดล้อมได้มุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก และป้องกันปัญหามลพิษ โดยความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากบุคลากรของบริษัทฯ​

KSGLOVE
 
HOME
PRODUCTS
ABOUT US
NEWS
CONTACT US
CONTACT
ลำพูน
182/1 หมู่ 1 ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

Tel: 053-093621, 053-093781-82
Fax: 053-093622
E-mail: ksglove.lpn@hotmail.comCopyright © 2016 ksglove.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design